COMPANY

Company Profile Extra Paints
                           หากโรงงานของท่านเกิดปัญหาพื้นชำรุด ผุกร่อนหรือแตกร้าวอันมีสาเหตุมาจากความชื้นจากสภาวะของอากาศ สารเคมีและฝุ่นละออง ให้เราเป็นอีกหนึ่งทางเลือก  ที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป  บริษัท เอ็กซ์ตร้า เพ้นท์ จำกัด  ดำเนินธุรกิจรับเหมาด้านการทำพื้น  EPOXY  งานกันซึม  ดาดฟ้า ผนัง สีเคลือบหลังคา   เพื่อลดความร้อน   ตามมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ  โดยเลือกใช้ระบบและวัสดุที่มีคุณภาพ  เหมาะสมกับงาน  ผสมผสานกับทีมช่างที่มีความชำนาญ มุ่งเน้นผลงานที่มีคุณภาพและสวยงาม ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
                         บริษัท เอ็กซ์ตร้า เพ้นท์ จำกัด ได้พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีในการทำงานอยู่เสมอ เพื่อให้ทันวิทยาการของระบบงานเคลือบพื้นผิวที่ก้าวหน้าขึ้น อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงประเด็น

วิสัยทัศน์
         บริษัท เอ็กซ์ตร้า เพ้นท์ จำกัด มุ่งมั่นในการให้บริการงานติดตั้งและซ่อมแซมระบบงานเคลือบพื้นผิว ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงกับความต้องการ และประโยชน์สูงสุดของลูกค้าพันธกิจ
         ความมุ่งมั่นของ บริษัท เอ็กซ์ตร้า เพ้นท์ จำกัด คือ การใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องระบบงานเคลือบพื้นผิวที่มีมานานและในการให้บริการ
 ติดตั้ง  และซ่อมแซมระบบเคลือบพื้นผิวอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงสุด  พร้อมทั้งดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ใหม่  และมี
ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในงานระบบเคลือบพื้นผิวจรรยาบรรของบริษัทฯ
         บริษัท เอ็กซ์ตร้า เพ้นท์ จำกัด ดำเนินงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม และจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้
          1. ปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต
          2. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับสูงสุด
          3. ดำเนินธุรกิจการแข่งขันบนพื้นฐานความเป็นธรรม
 
 

ลักษณะของธุรกิจ
          ให้บริการติดตั้งและซ่อมแซมงานเคลือบพื้นผิว ดังนี้         

         1. บริการเคลือบพื้น Epoxy Flooring System
         2. บริการเคลือบพื้น Polyurethane Concrete System
         3. บริการเคลือบกันซึมพื้นผิว Waterproofing System
         4. บริการเคลือบพื้นผิว FRP Coating System
         5. บริการเคลือบพื้นสนามกีฬา Sport Flooring System
         6. บริการตีเส้นจราจรและสัญลักษณ์ Epoxy Lining and Sign System  
         7. บริการซ่อมแซมรอยแตกร้าว Injection System
 
 
 
บริษัท Extra Paints ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานพื้น งานกันซึม รวมถึงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้